ПрАТ "Свердловська швейна фабрика"

Код за ЄДРПОУ: 00308778
Телефон: 0643423004
e-mail: sverdlovskinfo@shveinfab.pat.ua
Юридична адреса: Україна, 93400, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків, буд. 54
 
Дата розміщення: 27.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СВЕРДЛОВСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) серія А01 №315233
3. Дата проведення державної реєстрації 16.12.2009
4. Територія (область)* Луганська область
5. Статутний капітал (грн) 9191410
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0
8. Середня кількість працівників (осіб) 106
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

14.13 - ВИРОБНИЦТВО ІНШОГО ВЕРХНЬОГО ОДЯГУ

13.92 - ВИРОБНИЦТВО ГОТОВИХ ТЕКСТИЛЬНИХ ВИРОБІВ, КРІМ ОДЯГУ

14.12 - ВИРОБНИЦТВО РОБОЧОГО ОДЯГУ

10. Органи управління підприємства

Товариство є акціонерним, тому інформація про органи управління не надається

11. Банки, що обслуговують емітента:
1) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ "Укрексімбанк"
2) МФО банку 304289
3) Поточний рахунок 2600001008874
4) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
д/н
5) МФО банку д/н
6) Поточний рахунок д/н