ПрАТ "Свердловська швейна фабрика"

Код за ЄДРПОУ: 00308778
Телефон: 0643423004
e-mail: sverdlovskinfo@shveinfab.pat.ua
Юридична адреса: Україна, 93400, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків, буд. 54
 
Дата розміщення: 27.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного папера Форма існування та форма випуску Номінальна вартість (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
21.05.201019/12/1/10Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку Луганське територіальне управлінняUA4000068480Акція проста бездокументарна іменнаБездокументарні іменні0.25367656409191410100
Торгiвля цiнними паперами на внутрiшнiх та зовнiшнiх, бiржових ринках не здiйснюється. Фактiв лiстингу/ делiстингу цiнних паперiв на фондових ринках немає.