ПрАТ "Свердловська швейна фабрика"

Код за ЄДРПОУ: 00308778
Телефон: 0643423004
e-mail: sverdlovskinfo@shveinfab.pat.ua
Юридична адреса: Україна, 93400, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків, буд. 54
 
Дата розміщення: 17.04.2013

Річний звіт за 2012 рік

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СВЕРДЛОВСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності) ПАТ "СВЕРДЛОВСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА"
3.1.3. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс 94801
3.1.5. Область, район Луганська область, Луганська обл.
3.1.6. Населений пункт м. Свердловськ
3.1.7. Вулиця, будинок пл. Дружби, 1-А

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва Серiя ААБ №827443
3.2.2. Дата державної реєстрації 24.02.1997
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво Виконавчий комiтет Свердловської мiської ради Луганської областi
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) 9191410
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.) 9191410

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ЛУГАНСЬКА ФІЛІЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК"
3.3.2. МФО банку 304795
3.3.3. Поточний рахунок 26001053759760
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
ЛУГАНСЬКА ФІЛІЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК"
3.3.5. МФО банку 304795
3.3.6. Поточний рахунок 26002053759888

3.4. Основні види діяльності

Код за КВЕД Найменування
14.13 [2010]Виробництво іншого верхнього одягу
13.92 [2010]Виробництво готових текстильних виробів, крім одягу
46.42 [2010]Оптова торгівля одягом і взуттям

3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
д/нд/нд/нд/нд/н
Опис:
д/н

3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

Найменування об’єднання Місцезнаходження об’єднання
д/нд/н
д/н

3.7. Інформація про рейтингове агентство

Найменування рейтингового агентства Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне) Дата визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента
1 2 3 4
д/нд/нд/нд/н

3.8. Інформація про органи управління емітента