ПрАТ "Свердловська швейна фабрика"

Код за ЄДРПОУ: 00308778
Телефон: 0643423004
e-mail: sverdlovskinfo@shveinfab.pat.ua
Юридична адреса: Україна, 93400, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків, буд. 54
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про посадових осіб

Володіння акціями | Стаж роботи та освіта


Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Член Ревiзiйної комiсiї Селiвашкiна Iрина Миколаївна ЕМ № №469084, виданий Свердловським МВ УМВС України в Луганськiй обл. 14.10.2000 01.01.2019 10 827 0.02940000000 % 10 827 0 0 0
Член Правлiння Кузнецова Марина Iванiвна ЕМ № №139697, виданий Свердловським МВ УМВС України в Луганськiй обл. 12.03.1999 29.10.1999 3 788 0.01030000000 % 3 788 0 0 0
Член Правлiння Мамика Лiдiя Дмитрiвна ЕН № №040288, виданий Свердловським МВ УМВС України в Луганськiй обл. 07.12.2001 08.09.1998 28 013 0.07620000000 % 28 013 0 0 0
Голова Правлiння Пивовар Катерина Федорiвна ЕМ № №982942, виданий Свердловським МВ УМВС України в Луганськiй обл. 11.08.2001 08.09.1998 115 256 0.31350000000 % 115 256 0 0 0
Член Правлiння Нiкулiна Марiя Теодозiвна ЕН № №166886, виданий Свердловським МВ УМВС України в Луганськiй обл. 23.03.2002 08.09.1998 19 938 0.05430000000 % 19 938 0 0 0
Член Правлiння Семенча Валентина Миколаївна ЕК № №671490, виданий Свердловським МВ УМВС України в Луганськiй обл. 09.12.1997 30.07.2003 26 013 0.07080000000 % 26 013 0 0 0
Голова Ревiзiйної комiсiї Ботвiн'єва Валентина Iванiвна ЕН № №542100, виданий Свердловським МВ УМВС України в Луганськiй обл. 14.11.2006 01.01.2019 10 273 0.02790000000 % 10 273 0 0 0
Член Правлiння Стрiлець Валентина Григорiвна ЕК № №790997, виданий Свердловським МВ УМВC України в Луганськiй обл. 03.01.1998 08.09.1998 17 863 0.04850000000 % 17 863 0 0 0
Член правлiння, головний бухгалтер Халимендик Оксана Юрiївна ЕН № №583264, виданий Свердловським МВ УМВС України в Луганськiй обл. 23.05.2007 01.01.2019 0 0.00000000000 % 0 0 0 0
Член Наглядової ради Устiнова Лiдiя Григорiвна ЕМ № №888513, виданий Свердловським МВ УМВС України в Луганськiй обл. 13.02.2001 08.09.1998 40 056 0.10890000000 % 40 056 0 0 0
Голова, секретар i 2 члени Наглядової ради, член Ревiзiйної комiсiї ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СТАЛЬ-IНВЕСТ" № 24190005, виданий 08.09.1998 34 291 972 93.27180000000 % 34 291 972 0 0 0
Усього   34 563 999 94.01160000000 % 34 563 999 0 0 0
Опис