ПрАТ "Свердловська швейна фабрика"

Код за ЄДРПОУ: 00308778
Телефон: 0643423004
e-mail: sverdlovskinfo@shveinfab.pat.ua
Юридична адреса: Україна, 93400, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків, буд. 54
 

Особлива інформація на 18.04.2012

Титульний аркуш Повідомлення


 Голова Правлiння                            Пивовар К.Ф. 
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.

    23.04.2012  
          (дата)
1. Загальні відомості
    Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СВЕРДЛОВСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА"
    Організаційно-правова форма емітента Акцiонерне товариство
    Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 00308778
    Місцезнаходження емітента
     Поштовий індекс 94801
     Населений пункт , Луганська обл., м. Свердловськ,
     Вулиця, будинок пл. Дружби, 1-А
     Міжміський код, телефон та факс 0(6434) 2-30-04,, 2-26-17
     Електронна поштова адреса pivovar-svk@mail.ru

2. Про розмiщення Повiдомлення
     Дата розміщення Повідомлення в стрічці новин 18.04.2012
     Найменування офіційного друкованого видання, в якому опубліковано Повідомлення "Бюлетень. Цiннi папери України"
     Номер офіційного друкованого видання, в якому опубліковано Повідомлення №72
     Дата публікації в офіційному друкованому виданні, в якому опубліковано Повідомлення 19.04.2012
     Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено Повідомлення www.shveinfab.pat.ua
     Дата розміщення Повідомлення на сторінці в мережі Інтернет