ПрАТ "Свердловська швейна фабрика"

Код за ЄДРПОУ: 00308778
Телефон: 0643423004
e-mail: sverdlovskinfo@shveinfab.pat.ua
Юридична адреса: Україна, 93400, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків, буд. 54
 
Дата розміщення: 05.05.2017

Особлива інформація на 28.04.2017

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

28.04.2017ЗвільненоЧлен наглядової радиКомiсаренко Вiкторiя ВолодимирiвнаЕМ, 776422, 01.12.2000, Жовтневим РВ УМВС України в Луганськiй обл.0
Зміст інформації:
Члена наглядової ради Комiсаренко Вiкторiю Володимирiвну (паспорт: серiя ЕМ номер 776422 виданий Жовтневим РВ УМВС України в Луганськiй обл. 01.12.2000) звiльнено 28.04.2017 р. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi, з 28.04.2016 року. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв вiд 28.04.2017 року. Замiсть звiльненої особи нiкого не призначено у зв`язку зi змiною кiлькiсного складу Наглядової ради до 3 осiб.
28.04.2017ЗвільненоЧлен наглядової радиЯковенко Iрина ВiкторiвнаЕК, 652650, 29.11.1997, Жовтневим РВ УМВС України в Луганськiй обл.0
Зміст інформації:
Члена наглядової ради Яковенко Iрину Вiкторiвну (паспорт: серiя ЕК номер 652650 виданий Жовтневим РВ УМВС України в Луганськiй обл. 29.11.1997) звiльнено 28.04.2017 р. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi, з 28.04.2016 року. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв вiд 28.04.2017 року. Замiсть звiльненої особи нiкого не призначено у зв`язку зi змiною кiлькiсного складу Наглядової ради до 3 осiб.
28.04.2017ЗвільненоЧлен наглядової радиКомiсаренко Антон ВолодимировичЕН, 184777, 20.06.2002, Жовтневим РВ УМВС України в Луганськiй обл.0
Зміст інформації:
Члена наглядової ради Комiсаренка Антона Володимировича (паспорт: серiя ЕН номер 184777 виданий Жовтневим РВ УМВС України в Луганськiй обл. 20.06.2002) звiльнено 28.04.2017 р. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi, з 28.04.2016 року. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв вiд 28.04.2017 року.
28.04.2017ЗвільненоЧлен наглядової радиКомiсаренко Алла БорисiвнаЕМ, 492538, 29.12.1999, Жовтневим РВ УМВС України в Луганськiй обл.0
Зміст інформації:
Члена наглядової ради Комiсаренко Аллу Борисiвну (паспорт: серiя ЕМ номер 492538 виданий Жовтневим РВ УМВС України в Луганськiй обл. 29.12.1999) звiльнено 28.04.2017 р. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi, з 28.04.2016 року. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв вiд 28.04.2017 року.
28.04.2017ЗвільненоЧлен ревiзiйної комiсiїВiговська Iнна АнатолiївнаЕМ, 989489, 03.08.2001, Артемiвським РВ ЛМУ УМВС в Луганськiй обл.0
Зміст інформації:
Члена ревiзiйної комiсiї Вiговську Iнну Анатолiївну (паспорт: серiя ЕМ номер 989489 виданий Артемiвським РВ ЛМУ УМВС в Луганськiй обл. 03.08.2001) звiльнено 28.04.2017 р. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi, з 28.04.2016 року. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв вiд 28.04.2017 року.
28.04.2017ЗвільненоЧлен ревiзiйної комiсiїЛебединець Тетяна МиколаївнаЕН, 215198, 09.01.2003, Кiровським РВ УМВС україни в Луганськiй областi0
Зміст інформації:
Члена ревiзiйної комiсiї Лебединець Тетяну Миколаївну (паспорт: серiя ЕН номер 215198 виданий Кiровським РВ УМВС україни в Луганськiй областi 09.01.2003) звiльнено 28.04.2017 р. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi, з 28.04.2016 року. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв вiд 28.04.2017 року.
28.04.2017ЗвільненоГолова ревiзiйної комiсiїЗадорожна Галина МихайлiвнаЕК, 908120, 14.08.1998, Ленiнським РВ УМС України в Луганськiй обл.0
Зміст інформації:
Голову ревiзiйної комiсiї Задорожну Галину Михайлiвну (паспорт: серiя ЕК номер 908120 виданий Ленiнським РВ УМС України в Луганськiй обл. 14.08.1998) звiльнено 28.04.2017 р. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi, з 28.04.2016 року. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв вiд 28.04.2017 року.
28.04.2017ЗвільненоГолова наглядової радиКомiсаренко Володимир ОлександровичЕК, 219457, 26.07.1996, Жовтневим РВ УМВС України в Луганськiй обл.0
Зміст інформації:
Голову наглядової ради Комiсаренка Володимира Олександровича (паспорт: серiя ЕК номер 219457 виданий Жовтневим РВ УМВС України в Луганськiй обл. 26.07.1996) звiльнено 28.04.2017 р. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi, з 28.04.2016 року. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв вiд 28.04.2017 року.
28.04.2017ПризначеноЧлен наглядової радиКомiсаренко Володимир ОлександровичЕК, 219457, 26.07.1996, Жовтневим РВ УМВС України в Луганськiй обл.0
Зміст інформації:
Члена наглядової ради Комiсаренка Володимира Олександровича (паспорт: серiя ЕК номер 219457 виданий Жовтневим РВ УМВС України в Луганськiй обл. 26.07.1996) призначено 28.04.2017 р. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу на 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: Голова наглядової ради. Є представником акцiонера ТОВ "Сталь - Iнвест" (код ЄДРПОУ 2419005, мiсцезнаходження 93118, Луганська область, м. Лисичанськ, кв. 40 рокiв Перемоги, буд. 3 кв. 191, володiє часткою в статутному капiталi у розмiрi 77,0226%). Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв вiд 28.04.2017 року.
28.04.2017ПризначеноГолова наглядової радиКомiсаренко Володимир ОлександровичЕК, 219457, 26.07.1996, Жовтневим РВ УМВС України в Луганськiй обл.0
Зміст інформації:
Голову наглядової ради Комiсаренка Володимира Олександровича (паспорт: серiя ЕК номер 219457 виданий Жовтневим РВ УМВС України в Луганськiй обл. 26.07.1996) призначено 28.04.2017 р. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу на 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: Голова наглядової ради. Є представником акцiонера ТОВ "Сталь - Iнвест" (код ЄДРПОУ 2419005, мiсцезнаходження 93118, Луганська область, м. Лисичанськ, кв. 40 рокiв Перемоги, буд. 3 кв. 191, володiє часткою в статутному капiталi у розмiрi 77,0226%). Рiшення прийнято засiданням наглядової ради вiд 28.04.2017 року.
28.04.2017ПризначеноЧлен наглядової радиКомiсаренко Антон ВолодимировичЕН, 184777, 20.06.2002, Жовтневим РВ УМВС України в Луганськiй обл.0
Зміст інформації:
Члена наглядової ради Комiсаренка Антона Володимировича (паспорт: серiя ЕН номер 184777 виданий Жовтневим РВ УМВС України в Луганськiй обл. 20.06.2002) призначено 28.04.2017 р. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу на 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: заступник директора. Є представником акцiонера ТОВ "Сталь - Iнвест" (код ЄДРПОУ 2419005, мiсцезнаходження 93118, Луганська область, м. Лисичанськ, кв. 40 рокiв Перемоги, буд. 3 кв. 191, володiє часткою в статутному капiталi у розмiрi 77,0226%). Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв вiд 28.04.2017 року.
28.04.2017ПризначеноЧлен наглядової радиКрюкова Алла ВолодимирiвнаЕМ, 233221, 12.07.1999, Станично - Луганським РВ УМВС України в Луганськiй областi0
Зміст інформації:
Члена наглядової ради Крюкову Аллу Володимирiвну (паспорт: серiя ЕМ номер 233221 виданий Станично - Луганським РВ УМВС України в Луганськiй областi 12.07.1999) призначено 28.04.2017 р. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу на 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: директор.Є представником акцiонера ТОВ "Сталь - Iнвест" (код ЄДРПОУ 2419005, мiсцезнаходження 93118, Луганська область, м. Лисичанськ, кв. 40 рокiв Перемоги, буд. 3 кв. 191, володiє часткою в статутному капiталi у розмiрi 77,0226%). Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв вiд 28.04.2017 року.
28.04.2017ПризначеноЧлен ревiзiйної комiсiїЗадорожна Галина МихайлiвнаЕК, 908120, 14.08.1998, Ленiнським РВ УМС України в Луганськiй обл.0
Зміст інформації:
Члена ревiзiйної комiсiї Задорожну Галину Михайлiвну (паспорт: серiя ЕК номер 908120 виданий Ленiнським РВ УМС України в Луганськiй обл. 14.08.1998) призначено 28.04.2017 р. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу на 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: головний бухгалтер. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв вiд 28.04.2017 року.
28.04.2017ПризначеноГолова ревiзiйної комiсiїЗадорожна Галина МихайлiвнаЕК, 908120, 14.08.1998, Ленiнським РВ УМС України в Луганськiй обл.0
Зміст інформації:
Голову ревiзiйної комiсiї Задорожну Галину Михайлiвну (паспорт: серiя ЕК номер 908120 виданий Ленiнським РВ УМС України в Луганськiй обл. 14.08.1998) призначено 28.04.2017 р. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу на 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: головний бухгалтер. Рiшення прийнято засiданням ревiзiйної комiсiї вiд 28.04.2017 року.
28.04.2017ПризначеноЧлен ревiзiйної комiсiїЛебединець Тетяна МиколаївнаЕН, 215198, 09.01.2003, Кiровським РВ УМВС україни в Луганськiй областi0
Зміст інформації:
Члена ревiзiйної комiсiї Лебединець Тетяну Миколаївну (паспорт: серiя ЕН номер 215198 виданий Кiровським РВ УМВС україни в Луганськiй областi 09.01.2003) призначено 28.04.2017 р. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу на 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв:головний бухгалтер. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв вiд 28.04.2017 року.
28.04.2017ПризначеноЧлен ревiзiйної комiсiїВiговська Iнна АнатолiївнаЕМ, 989489, 03.08.2001, Артемiвським РВ ЛМУ УМВС в Луганськiй обл.0
Зміст інформації:
Члена ревiзiйної комiсiї Вiговську Iнну Анатолiївну (паспорт: серiя ЕМ номер 989489 виданий Артемiвським РВ ЛМУ УМВС в Луганськiй обл. 03.08.2001) призначено 28.04.2017 р. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу на 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: бухгалтер. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв вiд 28.04.2017 року.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.