ПрАТ "Свердловська швейна фабрика"

Код за ЄДРПОУ: 00308778
Телефон: 0643423004
e-mail: sverdlovskinfo@shveinfab.pat.ua
Юридична адреса: Україна, 93400, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків, буд. 54
 
Дата розміщення: 05.05.2016

Особлива інформація на 29.04.2016

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

28.04.2016Припинено повноваженняГолова ревiзiйної комiсiїБотвiньєва Валентина IванiвнаЕН, 542100, 14.11.2006, Свердловським МВ УМВС України в Луганськiй обл.0.02794
Зміст інформації:
Повноваження Голови ревiзiйної комiсiї Ботвiньєвої Валентини Iванiвни (паспорт: серiя ЕН номер 542100 виданий Свердловським МВ УМВС України в Луганськiй обл. 14.11.2006) припинено 28.04.2016 р. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.02794%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - з 18.04.2014 року. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв протокол № 19 вiд 28.04.2016 року.
28.04.2016Припинено повноваженняЧлен ревiзiйної комiсiїВоропанова Свiтлана МихайлiвнаЕМ, 723712, 05.09.2000, Артемiвським РВ ЛМУ УМСВ України в Луганськiй областi0
Зміст інформації:
Повноваження Члена ревiзiйної комiсiї Воропановой Свiтлани Михайлiвни (паспорт: серiя ЕМ номер 723712 виданий Артемiвським РВ ЛМУ УМСВ України в Луганськiй областi 05.09.2000) припинено 28.04.2016 р. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - з 18.04.2014 року. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв протокол № 19 вiд 28.04.2016 року.
28.04.2016Припинено повноваженняЧлен ревiзiйної комiсiїСафiна Гульнара АмрукiвнаЕН, 314926, 10.02.2004, Свердловським МВ УМВС України в Луганськiй областi0.06889
Зміст інформації:
Повноваження Члена ревiзiйної комiсiї Сафiної Гульнари Амрукiвни (паспорт: серiя ЕН номер 314926 виданий Свердловським МВ УМВС України в Луганськiй областi 10.02.2004) припинено 28.04.2016 р. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.06889%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - з 18.04.2014 року. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв протокол № 19 вiд 28.04.2016 року.
28.04.2016Припинено повноваженняГолова наглядової радиКомiсаренко Володимир ОлександровичЕК, 219457, 26.07.1996, Жовтневим РВ УМВС України в Луганськiй обл.0
Зміст інформації:
Повноваження Голови наглядової ради Комiсаренка Володимира Олександровича (паспорт: серiя ЕК номер 219457 виданий Жовтневим РВ УМВС України в Луганськiй обл. 26.07.1996) припинено 28.04.2016 р. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - з 16.04.2013 року. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв протокол № 19 вiд 28.04.2016 року.
28.04.2016Припинено повноваженняЧлен наглядової радиКомiсаренко Вiкторiя ВолодимирiвнаЕМ, 776422, 01.12.2000, Жовтневим РВ УМВС України в Луганськiй обл.0
Зміст інформації:
Повноваження Члена наглядової ради Комiсаренко Вiкторiї Володимирiвни (паспорт: серiя ЕМ номер 776422 виданий Жовтневим РВ УМВС України в Луганськiй обл. 01.12.2000) припинено 28.04.2016 р. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - з 16.04.2013 року. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв протокол № 19 вiд 28.04.2016 року.
28.04.2016Припинено повноваженняЧлен наглядової радиУстiнова Лiдiя ГригорiвнаЕМ, 888513, 13.02.2001, Свердловським МВ УМВС України в Луганськiй обл.0.10895
Зміст інформації:
Повноваження Члена наглядової ради Устiнової Лiдiї Григорiвни (паспорт: серiя ЕМ номер 888513 виданий Свердловським МВ УМВС України в Луганськiй обл. 13.02.2001) припинено 28.04.2016 р. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.10895%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - з 16.04.2013 року. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв протокол № 19 вiд 28.04.2016 року.
28.04.2016Припинено повноваженняЧлен наглядової радиЯковенко Iрина ВiкторiвнаЕК, 652650, 28.11.1997, Жовтневим РВ УМВС України в Луганськiй обл.0
Зміст інформації:
Повноваження Члена наглядової ради Яковенко Iрини Вiкторiвни (паспорт: серiя ЕК номер 652650 виданий Жовтневим РВ УМВС України в Луганськiй обл. 28.11.1997) припинено 28.04.2016 р. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - з 16.04.2013 року. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв протокол № 19 вiд 28.04.2016 року.
28.04.2016Припинено повноваженняЧлен наглядової радиОмельченко Тамара ОлексїївнаЕМ, 826441, 31.01.2001, Жовтневим РВ УМВС України в Луганськiй обл.0
Зміст інформації:
Повноваження Член наглядової ради Омельченко Тамари Олексїївни (паспорт: серiя ЕМ номер 826441 виданий Жовтневим РВ УМВС України в Луганськiй обл. 31.01.2001) припинено 28.04.2016 р. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - з 16.04.2013 року. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв протокол № 19 вiд 28.04.2016 року.
28.04.2016ПризначеноЧлен наглядової радиКомiсаренко Володимир ОлександровичЕК, 219457, 26.07.1996, Жовтневим РВ УМВС України в Луганськiй обл.0
Зміст інформації:
Члена наглядової ради Комiсаренка Володимира Олександровича (паспорт: серiя ЕК номер 219457 виданий Жовтневим РВ УМВС України в Луганськiй обл. 26.07.1996) призначено 28.04.2016 р. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу на 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: Голова Наглядової ради. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв протокол № 19 вiд 28.04.2016 року.
28.04.2016ПризначеноЧлен наглядової радиКомiсаренко Вiкторiя ВолодимирiвнаЕМ, 776422, 01.12.2000, Жовтневим РВ УМВС України в Луганськiй обл.0
Зміст інформації:
Члена наглядової ради Комiсаренко Вiкторiю Володимирiвну (паспорт: серiя ЕМ номер 776422 виданий Жовтневим РВ УМВС України в Луганськiй обл. 01.12.2000) призначено 28.04.2016 р. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу на 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв:директор. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв протокол № 19 вiд 28.04.2016 року.
28.04.2016ПризначеноЧлен наглядової радиЯковенко Iрина ВiкторiвнаЕК, 652650, 29.11.1997, Жовтневим РВ УМВС України в Луганськiй обл.0
Зміст інформації:
Члена наглядової ради Яковенко Iрину Вiкторiвну (паспорт: серiя ЕК номер 652650 виданий Жовтневим РВ УМВС України в Луганськiй обл. 28.11.1997) призначено 28.04.2016 р. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу на 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: директор. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв протокол № 19 вiд 28.04.2016 року.
28.04.2016ПризначеноЧлен наглядової радиКомiсаренко Антон ВолодимировичЕН, 184777, 20.06.2002, Жовтневим РВ УМВС України в Луганськiй обл.0
Зміст інформації:
Члена наглядової ради Комiсаренка Антона Володимировича (паспорт: серiя ЕН номер 184777 виданий Жовтневим РВ УМВС України в Луганськiй обл. 19.06.2002) призначено 28.04.2016 р. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу на 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: заступник директора. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв протокол № 19 вiд 28.04.2016 року.
28.04.2016ПризначеноЧлен наглядової радиКомiсаренко Алла БорисiвнаЕМ, 492538, 29.12.1999, Жовтневим РВ УМВС України в Луганськiй обл.0
Зміст інформації:
Члена наглядової ради Комiсаренко Аллу Борисiвну (паспорт: серiя ЕМ номер 492538 виданий Жовтневим РВ УМВС України в Луганськiй обл. 28.12.1999) призначено 28.04.2016 р. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу на 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: заступник директора. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв протокол № 19 вiд 28.04.2016 року.
28.04.2016ПризначеноЧлен ревiзiйної комiсiїЗадорожна Галина МихайлiвнаЕК, 908120, 14.08.1998, Ленiнським РВ УМС України в Луганськiй обл.0
Зміст інформації:
Члена ревiзiйної комiсiї Задорожну Галину Михайлiвну (паспорт: серiя ЕК номер 908120 виданий Ленiнським РВ УМС України в Луганськiй обл. 14.08.1998) призначено 28.04.2016 р. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу на 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: головний бухгалтер. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв протокол № 19 вiд 28.04.2016 року.
28.04.2016ПризначеноЧлен ревiзiйної комiсiїВiговська Iнна АнатолiївнаЕМ, 989489, 03.08.2001, Артемiвським РВ ЛМУ УМВС в Луганськiй обл.0
Зміст інформації:
Члена ревiзiйної комiсiї Вiговську Iнну Анатолiївну (паспорт: серiя ЕМ номер 989489 виданий Артемiвським РВ ЛМУ УМВС України в Луганськiй обл. 03.08.2001) призначено 28.04.2016 р. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу на 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв:головний бухгалтер. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв протокол № 19 вiд 28.04.2016 року.
28.04.2016ПризначеноЧлен ревiзiйної комiсiїЛебединець Тетяна МиколаївнаЕН, 215198, 09.01.2003, Кiровським РВ УМВС україни в Луганськiй областi0
Зміст інформації:
Члена ревiзiйної комiсiї Лебединець Тетяну Миколаївну (паспорт: серiя ЕН номер 215198 виданий Кiровським РВ УМВС України в Луганськiй областi 08.01.2003) призначено 28.04.2016 р. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу на 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: головний бухгалтер. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв протокол № 19 вiд 28.04.2016 року.
28.04.2016ПризначеноГолова ревiзiйної комiсiїЗадорожна Галина МихайлiвнаЕК, 908120, 14.08.1998, Ленiнським РВ УМС України в Луганськiй обл.0
Зміст інформації:
Голову ревiзiйної комiсiї Задорожну Галину Михайлiвну (паспорт: серiя ЕК номер 908120 виданий Ленiнським РВ УМС України в Луганськiй обл. 14.08.1998) призначено 28.04.2016 р. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу на 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв:головний бухгалтер. Рiшення прийнято Засiданням ревiзiйної комiсiї протокол № 1 вiд 28.04.2016 року.
28.04.2016ПризначеноГолова наглядової радиКомiсаренко Володимир ОлександровичЕК, 219457, 26.07.1996, Жовтневим РВ УМВС України в Луганськiй обл.0
Зміст інформації:
Голову наглядової ради Комiсаренка Володимира Олександровича (паспорт: серiя ЕК номер 219457 виданий Жовтневим РВ УМВС України в Луганськiй обл. 26.07.1996) призначено 28.04.2016 р. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу на 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: Голова наглядової ради. Рiшення прийнято Засiданням наглядової ради протокол № 24 вiд 28.04.2016 року.
28.04.2016Припинено повноваженняДиректорПивовар Катерина ФедорiвнаЕМ, 982942, 11.08.2201, Свердловським МВ УМВС України в Луганськiй обл.0.31349
Зміст інформації:
Повноваження Директора Пивовар Катерини Федорiвни (паспорт: серiя ЕМ номер 982942 виданий Свердловським МВ УМВС України в Луганськiй обл. 11.08.2201) припинено 28.04.2016 р. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.31349%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - з 30.05.2014 року. Рiшення прийнято Засiданням наглядової ради протокол № 24 вiд 28.04.2016 року.
28.04.2016ПризначеноДиректорРеснянська Тетяна СергiївнаЕН, 335723, 08.06.2004, Артемiвським РВ ЛМУ УМВС України в Луганськiй обл.0
Зміст інформації:
Директора Реснянську Тетяну Сергiївну (паспорт: серiя ЕН номер 335723 виданий Артемiвським РВ ЛМУ УМВС України в Луганськiй обл. 08.06.2004) призначено 28.04.2016 р. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу на 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: директор. Рiшення прийнято Засiданням наглядової ради протокол № 24 вiд 28.04.2016 року.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.