ПрАТ "Свердловська швейна фабрика"

Код за ЄДРПОУ: 00308778
Телефон: 0643423004
e-mail: sverdlovskinfo@shveinfab.pat.ua
Юридична адреса: Україна, 93400, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків, буд. 54
 

Особлива інформація на 16.04.2013

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення

Зміни (призначено чи звільнено)

Посада*

Прізвище, і'мя, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Володіє часткою у статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

д/нЗвільненоЧлен ПравлінняСтрілець Валентина ГригорівнаЕК, 790997, 03.04.1998, Свердловським МВ УМВС України в Луганській області0.048
Зміст інформації:
Рішення про звільнення прийнято Наглядовою радою 16.04.2013р. (Протокол №16). Звільнення виконано за власним бажанням у зв'язку з виходом на пенсію за віком. Посадова особа Стрілець Валентина Григорівна (Паспорт: серія ЕК номер 790997 виданий 03.04.1998р. Свердловським МВ УМВС України в Луганській області), яка займала посаду Член Правління, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі (пакетом акцій) товариства у розмірі 0,0485% (17863 шт.). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 8 років - з 30.03.2005р.
д/нЗвільненоЧлен Ревізійної комісіїСелівашкіна Ірина МиколаївнаЕМ, 469084, 14.01.2000, Свердловським МВ УМВС України в Луганській області0.029
Зміст інформації:
Рішення про звільнення/відкликання прийнято Загальними зборами акціонерів 16.04.2013р. (Протокол №16). Звільнення/відкликання виконано за згодою сторін у зв'язку із завершенням строку повноважень. Посадова особа Селівашкіна Ірина Миколаївна (Паспорт: серія ЕМ номер 469084 виданий 14.01.2000р. Свердловським МВ УМВС України в Луганській області), яка займала посаду Член Ревізійної комісії, звільнена/відкликана. Володiє часткою в статутному капіталі (пакетом акцій) товариства у розмірі 0,0294% (10827 шт.). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 8 років - з 30.03.2005р.
д/нПризначеноЧлен ПравлінняСелівашкіна Ірина МиколаївнаЕМ, 469084, 14.01.2000, Свердловським МВ УМВС України в Луганській області0.029
Зміст інформації:
Рішення про призначення прийнято Наглядовою радою 16.04.2013р. (Протокол №16). Призначення виконано у зв'язку зі звільненням попередника та з метою формування повного складу Правління. Посадова особа Селівашкіна Ірина Миколаївна (Паспорт: серія ЕМ номер 469084 виданий 14.01.2000р. Свердловським МВ УМВС України в Луганській області), призначена на посаду Член Правління. Володiє часткою в статутному капіталі (пакетом акцій) товариства у розмірі 0,0294% (10827 шт.). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: начальник експериментальної дільниці.
д/нПризначеноЧлен Ревізійної комісіїСафіна Гульнара АмруківнаЕН, 314926, 10.02.2004, Свердловським МВ УМВС України в Луганській області0.069
Зміст інформації:
Рішення про призначення/обрання прийнято Загальними зборами акціонерів 16.04.2013р. (Протокол №16). Призначення/обрання виконано у зв'язку зі звільненням попередника та з метою формування повного складу Ревізійної комісії. Посадова особа Сафіна Гульнара Амруківна (Паспорт: серія ЕН номер 314926 виданий 10.02.2004р. Свердловським МВ УМВС України в Луганській області), призначена/обрана на посаду Член Ревізійної комісії. Володiє часткою в статутному капіталі (пакетом акцій) товариства у розмірі 0,0689% (25329 шт.). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: касир, бухгалтер.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

( Додаток 6 в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1355 від 30.10.2009 )