ПрАТ "Свердловська швейна фабрика"

Код за ЄДРПОУ: 00308778
Телефон: 0643423004
e-mail: sverdlovskinfo@shveinfab.pat.ua
Юридична адреса: Україна, 93400, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків, буд. 54
 

Особлива інформація на 30.05.2014

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, і'мя, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

д/нЗвільненоГолова ПравлінняПивовар Катерина Федорівна., ., .0.3135
Зміст інформації:
Рішення про звільнення/відкликання прийнято Наглядовою радою 30.05.2014р. (Протокол №1). Пивовар Катерина Федорівна, яка займала посаду Голова Правління, звільнена/відкликана у зв'язку зі зміною колегіального виконавчого органу (Правління) на одноособовий (Директор). Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володiє часткою в статутному капіталі 0,3135%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 17 років і 3 місяці - з лютого 1997 року. Замість звільненої особи нікого не призначено, звільнену особу призначено Директором.
д/нЗвільненоЧлен ПравлінняМамика Лідія Дмитрівна., ., .0.0762
Зміст інформації:
Рішення про звільнення/відкликання прийнято Наглядовою радою 30.05.2014р. (Протокол №1). Мамика Лідія Дмитрівна, яка займала посаду Член Правління, звільнена/відкликана у зв'язку зі зміною колегіального виконавчого органу (Правління) на одноособовий (Директор). Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володiє часткою в статутному капіталі 0,0762%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 17 років і 3 місяці - з лютого 1997 року. Замість звільненої особи нікого не призначено.
д/нЗвільненоЧлен ПравлінняНікуліна Марія Теодозівна., ., .0.0543
Зміст інформації:
Рішення про звільнення/відкликання прийнято Наглядовою радою 30.05.2014р. (Протокол №1). Нікуліна Марія Теодозівна, яка займала посаду Член Правління, звільнена/відкликана у зв'язку зі зміною колегіального виконавчого органу (Правління) на одноособовий (Директор). Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володiє часткою в статутному капіталі 0,0543%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 9 років і 2 місяці - з березня 2005 року. Замість звільненої особи нікого не призначено.
д/нЗвільненоЧлен ПравлінняСелівашкіна Ірина Миколаївна., ., .0.0294
Зміст інформації:
Рішення про звільнення/відкликання прийнято Наглядовою радою 30.05.2014р. (Протокол №1). Селівашкіна Ірина Миколаївна, яка займала посаду Член Правління, звільнена/відкликана у зв'язку зі зміною колегіального виконавчого органу (Правління) на одноособовий (Директор). Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володiє часткою в статутному капіталі 0,0294%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 місяць - з квітня 2013 року. Замість звільненої особи нікого не призначено.
д/нЗвільненоЧлен ПравлінняХалимендик Оксана Юріївна., ., .0
Зміст інформації:
Рішення про звільнення/відкликання прийнято Наглядовою радою 30.05.2014р. (Протокол №1). Халимендик Оксана Юріївна, яка займала посаду Член Правління, звільнена/відкликана у зв'язку зі зміною колегіального виконавчого органу (Правління) на одноособовий (Директор). Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Часткою в статутному капіталі не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 8 років і 1 місяць - з квітня 2006 року. Замість звільненої особи нікого не призначено.
д/нПризначеноДиректорПивовар Катерина Федорівна., ., .0.3135
Зміст інформації:
Рішення про призначення/обрання прийнято Наглядовою радою 30.05.2014р. (Протокол №1). Пивовар Катерина Федорівна призначена/обрана на посаду Директор з 02.06.2014р. з метою формування одноособового виконавчого органу. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володiє часткою в статутному капіталі (пакетом акцій) 0,3135% (115256 шт.). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено/обрано особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Голова Правління.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.