ПрАТ "Свердловська швейна фабрика"

Код за ЄДРПОУ: 00308778
Телефон: 0643423004
e-mail: sverdlovskinfo@shveinfab.pat.ua
Юридична адреса: Україна, 93400, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків, буд. 54
 

Особлива інформація на 18.04.2014

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, і'мя, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

д/нОбраноЧлен Ревізійної комісіїСафіна Гульнара АмруківнаЕН, 314926, 10.02.2004, Свердловським МВ УМВС України в Луганській області0.0689
Зміст інформації:
Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів 18.04.2014р. (Протокол №17). Сафіну Гульнару Амруківну (паспорт: серія ЕН номер 314926 виданий 10.02.2004р. Свердловським МВ УМВС України в Луганській області) обрано на посаду Член Ревізійної комісії у зв'язку з переобранням на новий строк шляхом кумулятивного голосування згідно чинному законодавству. Володiє часткою в статутному капіталі (пакетом акцій) товариства у розмірі 0,0689% (25329 шт.). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: бухгалтер.
д/нПрипинено повноваженняГолова Ревізійної комісіїБотвін'єва Валентина ІванівнаЕН, 542100, 14.11.2006, Свердловським МВ УМВС України в Луганській області0.0279
Зміст інформації:
Рішення про припинення повноважень/відкликання прийнято Загальними зборами акціонерів 18.04.2014р. (Протокол №17). Повноваження Ботвін'євої Валентини Іванівни (паспорт: серія ЕН номер 542100 виданий 14.11.2006р. Свердловським МВ УМВС України в Луганській області), яка займала посаду Голова Ревізійної комісії, припинено/відкликано за згодою сторін у зв'язку з переобранням на новий строк шляхом кумулятивного голосування згідно чинному законодавству. Володiє часткою в статутному капіталі (пакетом акцій) товариства у розмірі 0,0279% (10273 шт.). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 4 роки - з 20.04.2010р.
д/нПрипинено повноваженняЧлен Ревізійної комісіїСафіна Гульнара АмруківнаЕН, 314926, 10.02.2004, Свердловським МВ УМВС України в Луганській області0.0689
Зміст інформації:
Рішення про припинення повноважень/відкликання прийнято Загальними зборами акціонерів 18.04.2014р. (Протокол №17). Повноваження Сафіної Гульнари Амруківни (паспорт: серія ЕН номер 314926 виданий 10.02.2004р. Свердловським МВ УМВС України в Луганській області), яка займала посаду Член Ревізійної комісії, припинено/відкликано за згодою сторін у зв'язку з переобранням на новий строк шляхом кумулятивного голосування згідно чинному законодавству. Володiє часткою в статутному капіталі (пакетом акцій) товариства у розмірі 0,0689% (25329 шт.). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік - з 16.04.2013р.
д/нПрипинено повноваженняЧлен Ревізійної комісіїТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАЛЬ-ІНВЕСТ"., 24190005, .93.2718
Зміст інформації:
Рішення про припинення повноважень/відкликання прийнято Загальними зборами акціонерів 18.04.2014р. (Протокол №17). Повноваження ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАЛЬ-ІНВЕСТ" (ід. код за ЄДРПОУ 24190005), яке займало посаду Член Ревізійної комісії, припинено/відкликано за згодою сторін на виконання вимог чинного законодавства. Володiє часткою в статутному капіталі (пакетом акцій) товариства у розмірі 93,2718% (34291972 шт.). Відкликано представника ТОВ "СТАЛЬ-ІНВЕСТ" Лебединець Тетяну Миколаївну (паспорт: серія ЕН номер 215198 виданий 22.01.2003р. Кіровським РВ УМВС України в Луганській області), яка особисто акціями товариства не володіє та займає посаду бухгалтера ТОВ "СТАЛЬ-ІНВЕСТ". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 4 роки - з 20.04.2010р.
д/нОбраноГолова Ревізійної комісіїБотвін'єва Валентина ІванівнаЕН, 542100, 14.11.2006, Свердловським МВ УМВС України в Луганській області0.0279
Зміст інформації:
Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів 18.04.2014р. (Протокол №17). Ботвін'єву Валентину Іванівну (паспорт: серія ЕН номер 542100 виданий 14.11.2006р. Свердловським МВ УМВС України в Луганській області) обрано на посаду Голова Ревізійної комісії у зв'язку з переобранням на новий строк шляхом кумулятивного голосування згідно чинному законодавству. Володiє часткою в статутному капіталі (пакетом акцій) товариства в розмірі 0,0279% (10273 шт.). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: економіст, інженер по організації та оплаті праці.
д/нОбраноЧлен Ревізійної комісіїВоропанова Світлана МихайлівнаЕМ, 723712, 05.09.2000, Артемівським РВ ЛМУ УМВС України в Луганській області0
Зміст інформації:
Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів 18.04.2014р. (Протокол №17). Воропанову Світлану Михайлівну (паспорт: серія ЕМ номер 723712 виданий 05.09.2000р. Артемівським РВ ЛМУ УМВС України в Луганській області) обрано на посаду Член Ревізійної комісії у зв'язку зі звільненням попередника та з метою формування повного складу Ревізійної комісії. Часткою в статутному капіталі (пакетом акцій) товариства не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер, начальник контрольно-ревізійного відділу.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.